Wykładowcy

 • Dr hab. Iwona Kowalczuk

  Adiunkt w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
  w Sochaczewie oraz Studiów MBA IZMA. Wieloletni współpracownik czasopisma fachowego Food Service.

  W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zajmuje się głównie problematyką marketingu (wykłady z Podstaw marketingu, Zarządzania i planowania marketingowego) oraz konsumpcji (zajęcia z Ekonomiki konsumpcji).

  Autorka licznych publikacji dotyczących wpływu działań marketingowych na zachowania konsumentów na rynku żywności,
  w tym w branży gastronomicznej.

 • Dr Marianna Gach

  Lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie, posiada I stopień specjalizacji z higieny
  i epidemiologii.

  Od 1986 r. pracuje w inspekcji sanitarnej jako kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.

  Prowadzi szkolenia z zakresu higieny środków spożywczych, zasad GHP, GMP i systemu HACCP.

 • Mgr inż. Jan Marek Mołoniewicz, MBA

  Praktyk gastronomii, wieloletnie doświadczenie zawodowe w sieciach restauracji w Polsce i za granicą.

  Pomysłodawca i wykładowca studiów podyplomowych „Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii” na SGGW
  w Warszawie oraz kursów „Profesjonalne zarządzanie gastronomią”.

  Prowadzi firmę doradztwa gastronomicznego Mo-Ja Consulting www.moja-gastronomia.com

  Wykłada zarządzanie w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, prowadzi prelekcje biznesowe oraz pisze artykuły na temat gastronomii w prasie branżowej i portalach gastronomicznych.

  Współpracuje jako ekspert od zarządzania gastronomią z portalami Hotelarze.pl i Gastrona.pl

 • Dr hab. Małgorzata Drywień

  Pracuje w Zakładzie Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, SGGW.

  Współpracuje ze Szkołą Kosmetyki i Wizażu przy Agencji Promocji „Luiza” (wykładowca), z Centrum Leczenia Otyłości przy Centrum Diagnostyki Medycznej „MultiMed” (poradnictwo żywieniowe) oraz środkami masowego przekazu w zakresie popularyzowania wiedzy o żywieniu człowieka (tematyka głównych publikacji dotyczy błonnika pokarmowego, prebiotyków
  w żywności i efektów zdrowotnych diety optymalnej).

  Wykładane przedmioty: Analiza Żywności, Żywienie Człowieka, Biologiczna Ocena Żywności, Podstawy Dietetyki oraz Ocena Żywienia.

 • Dr inż. Wiesława Grzesińska

  Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Od stycznia 2006 pełni funkcję kierownika Zakładu Techniki w Katedrze Techniki i Technologii Gastronomicznej.

  Jej specjalnością są zagadnienia związane z projektowaniem i wyposażeniem technologicznym zakładów przetwórstwa spożywczego. Autorka wielu publikacji naukowych oraz naukowo-popularnych oraz 5 wydawnictw książkowych.

  Projektuje różne typy zakładów związanych z przetwórstwem i obrotem żywności, takie jak: hotele, restauracje, bary, kawiarnie, puby, stołówki, food courty, itp.

 • Dr inż. Marzena Tomaszewska

  Adiunkt w Zakładzie Techniki w Żywieniu, w Katedrze Techniki i Technologii Gastronomicznej SGGW.

  W roku 2005 obroniła doktorat, w którym podjęła problematykę zmian cech jakościowych wybranych produktów żywnościowych przygotowanych technologią gwałtownego schładzania (cook-chill). Współautorka publikacji naukowych, związanych z zagadnieniami technologii cook-chill.

  Jej zainteresowania naukowe związane są z technologiami produkcji potraw o wydłużonej trwałości, obejmującymi przechowywanie w warunkach chłodniczych oraz nowoczesne metody pakowania (próżnia, środowisko gazów obojętnych).

 • Dr hab. Joanna Trafiałek

  Adiunkt na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie w Zakładzie Higieny i Zarządzania Jakością Żywności.

  Pracowała ponad 10 lat w sektorze spożywczym na stanowiskach: specjalista ds. transportu artykułów żywnościowych, główny specjalista ds. produkcji żywności i systemu HACCP, pełnomocnik ds. systemu HACCP.

  Jest rzeczoznawcą ds. HACCP Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (szkolenia + audity) oraz członkiem Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności UDT – CERT.