Studia Podyplomowe - zapisy i opłaty
„Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii”

Zapisy:
1. Prosimy dokonać wstępnej rezerwacji telefonicznie (tel.: 22 59 37 135, 602 12 12 13)
albo e-mailem: iwona_kowalczuk@sggw.pl
2. Po dokonaniu rezerwacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na studia wysłanie go mailem na adres iwona_kowalczuk@sggw.pl (otrzymanie formularza zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem).
3. Po uruchomieniu subkonta dla edycji (o czym kandydaci zostaną powiadomieni mailem) należy uiścić opłatę za studia zgodnie z harmonogramem (patrz Opłaty).
Czesne należy przelać na konto:
BPKO S.A., nr 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
wpisując w rubryce „odbiorca”: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 zaś w rubryce „tytułem”: imię i nazwisko uczestnika, Studia podyplomowe 507-10-102500-Q00019-99
4. Po otrzymaniu przez SGGW wypełnionego formularza i dowodu wpłaty, rezerwacja zostanie potwierdzona telefonicznie lub e-mailem.
5. Rekrutacja trwa od czerwca roku poprzedzającego edycję studiów do marca kolejnego roku.

Opłaty:

Cena studiów wynosi 4500 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
1 rata - przed pierwszym zjazdem 1800 zł
2 rata - do końca czerwca 1400 zł
3 rata - do końca września 1300 zł
W wyjątkowych przypadkach możliwa jest modyfikacja powyższego harmonogramu wpłat.

Dodatkowe informacje:
tel.: 602 12 12 13, 22 59 37 135
e-mail: iwona_kowalczuk@sggw.pl