Studia Podyplomowe
„Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii” - 185 godz.

Przedmiot Wykładowca Liczba godzin
Analiza rynku usług gastronomicznych ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jak klasyfikuje się zakłady gastronomiczne
  i jakie funkcje powinny być realizowane przez poszczególne typy placówek.
 • Jak kształtuje się podaż i popyt na rynku usług gastronomicznych.
 • Jakie są najnowsze trendy w gastronomii.
Dr hab. Krystyna Rejman 6
Marketing ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Na czym polega przewaga konkurencyjna firm działających zgodnie z zasadami marketingowymi.
 • Jakie czynniki i zasady rządzą postępowaniem rynkowym konsumentów, czego od oferty gastronomicznej oczekuje współczesny konsument.
 • Jak dokonać wyboru segmentu docelowego
  dla swojej oferty.
 • Na czym polegają badania marketingowe i jak je w praktyce realizować.
 • Jak zaspokoić potrzeby klientów lokalu gastronomicznego stosując w sposób zintegrowany mix instrumentów marketingowych, tj.: produkt, cenę, dystrybucję, promocję
  i personel.
 • Jak pozycjonować i rozwijać ofertę usługową.
 • Jak skutecznie i efektywnie komunikować się
  z klientami.
 • Jak przygotować plan marketingowy.
Dr hab. Iwona Kowalczuk
Dr Dagmara Stangierska
25
Podstawy zarządzania ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jakie są podstawowe zasady i style zarządzania i kierowania.
 • Na czym polega specyfika zarządzania
  i kierowania przedsiębiorstwem gastronomicznym.
 • Jakie typy relacji społecznych występują
  w gastronomii.
 • Jakie sytuacje konfliktowe mogą towarzyszyć działalności gastronomicznej i jakie style zarządzania konfliktem są przydatne w ich rozwiązywaniu.
 • Czy restaurację lub inną placówkę gastronomiczną można traktować w kategoriach „sceny społecznej”, co to oznacza i jakie są konsekwencje takiego podejścia dla personelu?
Dr Agnieszka Maciąg
Dr Dagmara Stangierska
6
Zarządzanie jakością (HACCP) ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • O żywności, podstawowych procesach
  i metodach utrwalania żywności.
 • O bakteriach, wirusach, toksynach i innych zanieczyszczeniach żywności, które mogą stanowić ryzyko zdrowotne dla konsumentów.
 • O głównych aktach prawnych polskich i UE
  w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Co to jest zarządzanie jakością,
  a co zapewnienie jakości.
 • Jakie są obowiązki producenta żywności w tym właściciela, kierownika i pracownika zakładu gastronomicznego, w zakresie higieny żywności.
 • Co to znaczy zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności i jak to zrobić.
 • Jakie są obligatoryjne, a jakie nieobowiązkowe metody i systemy zapewnienia/zarządzania bezpieczeństwem i zapewnienia/zarządzania jakością.
 • Jak opracować dokumentację Dobrych Praktyk i jak ją wdrożyć.
 • Jak opracować Plan HACCP.
 • Jak wdrożyć i doskonalić system GHP/GMP
  i HACCP w zakładzie gastronomicznym
 • Co to jest weryfikacja systemu HACCP i jakie są jej metody.
 • Jak zostać audytorem HACCP i jak przeprowadzić audyt.
Dr Joanna Wrońska
Dr hab. Joanna Trafiałek
25
Wyposażenie techniczne i projektowanie zakładów gastronomicznych ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jakie są etapy procesu inwestycyjnego
  w gastronomii i jakie akty prawne należy uwzględnić planując inwestycję.
 • Jakie zasadnicze kwestie należy uwzględnić
  w projekcie placówki gastronomicznej.
 • Jakie wymogi higieniczne dotyczące wyposażenia, wystroju, konstrukcji, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń należy spełnić projektując zakład gastronomiczny.
 • Jakie są zasadnicze elementy wyposażenia zakładów gastronomicznych.
 • Jakie wymogi (w zależności pod specyfiki zakładu) powinny spełniać: maszyny do mycia naczyń, aparaty grzewcze, urządzenia do obróbki mechanicznej, urządzenia chłodnicze,
  urządzenia i automaty do dystrybucji napojów, meble i pomocniczy sprzęt gastronomiczny.
Dr inż. Wiesława Grzesińska 25
Urzędowa kontrola żywności ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • O zadaniach, obowiązkach i uprawnieniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach przeprowadzania urzędowej kontroli.
 • O zasadach przeprowadzania kontroli
  w zakładach gastronomicznych.
 • O uprawnieniach i obowiązkach przedsiębiorcy.
 • Jaka dokumentacja jest poddawana kontroli.
 • O postępowaniu PIS w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 • O postępowaniu PIS w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności.
 • Jakie sankcje karne grożą za nie przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności.
 • Jaka dokumentacja jest wymagana dla zakładów zamierzających rozpocząć działalność gastronomiczną.
 • Jaka dokumentacja jest wymagana
  dla zakładów nowo budowanych.
Dr Marianna Gach 6
Wybór i organizacja działalności placówki gastronomicznej ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jak wybrać najlepszą koncepcję dla lokalu gastronomicznego i jak pozyskać odpowiedni lokal.
 • Jak z sukcesem otworzyć lokal gastronomiczny
Mgr Jan Marek Mołoniewicz 15
Zarządzanie operacyjne ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jak stworzyć przydatne standardy.
 • Jak zwiększać sprzedaż dzięki specyficznym akcjom marketingowym.
 • Jak redukować koszty bez utraty jakości usług.
 • Jak obsługiwać Gości, aby pozyskać ich lojalność.
 • Jak ograniczać nieuczciwość personelu.
 • Jak organizować pracę w lokalu gastronomicznym.
 • Jak kontrolować działalność używając odpowiednich technik kontrolingowych.
 • Jak opracować skuteczne menu.
 • Jak zarządzać personelem, aby uzyskać zmotywowany, efektywny i zadowolony zespół.
 • Jakie metody wynagradzania stosowane są
  w gastronomii.
 • Jak zarządzać zaopatrzeniem lokalu gastronomicznego.
 • Jak zarządzać siecią lokali gastronomicznych.
 • Jaką specyfikę posiada żywienie zbiorowe.
Mgr Jan Marek Mołoniewicz 54
Nowoczesna technologia gastronomiczna ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jakimi metodami można produkować potrawy w zakładach gastronomicznych oraz jakie wymagania muszą zostać spełnione przy wykorzystaniu tych metod.
 • Jak postępować w trakcie procesu technologicznego, by uzyskać potrawy o jak najwyższej jakości.
 • Jakie korzyści można uzyskać stosując nowoczesne metody produkcji potraw.
 • O nowych trendach w technologii gastronomicznej, np. o kuchni molekularnej.
Dr inż. Małgorzata Tomaszewska 6
Podstawy żywienia i dietetyka ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jaka jest wartość odżywcza i jakość żywieniowa poszczególnych grup produktów spożywczych.
 • Jakie zmiany wartości odżywczej zachodzą podczas przechowywania i przetwarzania żywności.
 • Co to jest żywność funkcjonalna, probiotyczna
  i prebiotyczna, na czym polega jej oddziaływanie na organizm człowieka i jaki jest zakres jej wykorzystania.
 • Jakie są rodzaje diet i ich podstawowe zasady.
Dr hab. Małgorzata Drywień 6
Programy komputerowe w zarządzaniu placówką gastronomiczną ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jaki jest cel i zasady wprowadzania programów komputerowych w gastronomii.
 • Czym charakteryzują się różne programy komputerowe wykorzystywane w gastronomii (gastronomiczne, hotelarskie, magazynowe, ekonomiczno-finansowe).
 • Co należy uwzględnić decydując się na wybór programu dla placówki gastronomicznej.
mgr inż. Paweł Cichocki, grupa AMBER 6
Symulacja planszowa „Restaurant and consumer service management” ?Symulacja przybliża zagadnienia z zakresu rachunkowości i finansów w firmie gastronomicznej,
obrazując efekty ekonomiczne róznych kierunków działań startegicznych.

zobacz zdjęcie
Dr Agnieszka Bobola
Mgr Marzena Czmoch
5