Studia Podyplomowe
„Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii”

       

Oferta   Studiów   podyplomowych   skierowana   jest   do  osób z wyższym wykształceniem, które bądź już pracują
w sektorze gastronomicznym, bądź zamierzają  podjąć tego typu działalność.

Program   studiów   został    tak   opracowany,  aby  zarówno  osoby  posiadające pewną   wiedzę   na temat   działalności   gastronomicznej,  jak  i  nowicjuszy w branży   przygotować do  profesjonalnego wykonywania funkcji menedżerskich
dla  podniesienia  efektywności funkcjonowania zarządzanych placówek.
Jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzimy zajęcia z zakresu rachunkowości i finansów w firmie gastronomicznej przy wykorzystaniu symulacji planszowej Restaurant and Consumer Service Management autorstwa niemieckiej firmy BTI, zaadaptowanej do potrzeb studiów przy współpracy z firmą SHtrainig.

 

Studia trwają 12 miesięcy, oferujemy 185 godzin zajęć dydaktycznych


Ukończenie studiów potwierdzone zostanie:

  • Świadectwem SGGW ukończenia studiów podyplomowych
  • Dyplomem ukończenia kursu Auditorów Wewnętrznych HACCP

  • Zapraszamy osoby z dyplomem ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku,
    na poziomie licencjata, inżyniera lub magistra.