Studia Podyplomowe - Najbliższe studia
„Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii”

XIV edycja studiów będzie trwała od marca do grudnia 2017 r. Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio co 2 - 3 tygodnie.

Terminy zjazdów w I semestrze XIV EDYCJI:

18-19.03;
1-2.04.;
6-7.05.;
20-21.05.;
10-11.06;
24-25.06.;
8-9.07.

Rekrutacja na kolejną (XV) edycję studiów trwa od czerwca 2017 roku do marca 2018 roku.
Studia trwają od marca do grudnia 2018 roku.