Studia Podyplomowe - Najbliższe studia
„Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii”

XV edycja studiów będzie trwała od marca do grudnia 2018 r. Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio co 2 - 3 tygodnie.

Terminy zjazdów w I semestrze są następujące:

10-11.03.2018.
24-25.03.2018.
14-15.04.2018.
28-29.04.2018.
26-27.05.2018.
9-10.06.2018.
23-24.06.2018.

Rekrutacja na kolejną (XVI) edycję studiów będzie trwała od czerwca 2018 roku do marca 2019 roku.
Studia trwają od marca do grudnia 2018 roku.