Kurs szkoleniowy - program zajęć
„Profesjonalne zarządzanie w gastronomii 1”

Przedmiot Wykładowca Liczba godzin
Zarządzanie operacyjne ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jak wybrać najlepszą koncepcję dla lokalu gastronomicznego i jak pozyskać odpowiedni lokal.
 • Jak otworzyć lokal gastronomiczny z sukcesem.
 • Jak stworzyć przydatne standardy.
 • Jak zwiększać sprzedaż dzięki specyficznym akcjom marketingowym.
 • Jak redukować koszty bez utraty jakości usług.
 • Jak obsługiwać Gości, aby pozyskać ich lojalność.
 • Jak ograniczać nieuczciwość personelu.
 • Jak organizować pracę w lokalu gastronomicznym.
 • Jak kontrolować działalność używając technik kontrolingowych.
 • Jak opracować skuteczne menu.
 • Jak zarządzać personelem, aby uzyskać zmotywowany, efektywny i zadowolony zespół.
 • Jakie metody wynagradzania stosowane
  są w gastronomii.
 • Jak zarządzać zaopatrzeniem lokalu gastronomicznego.
 • Jak zarządzać siecią lokali gastronomicznych.
 • Jaką specyfikę posiada żywienie zbiorowe.
Mgr Jan Marek Mołoniewicz MBA 26
Zarządzanie jakością (HACCP) ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • O żywności, bakteriach, wirusach, toksynach
  i innych zanieczyszczeniach żywności, które mogą stanowić ryzyko zdrowotne dla konsumentów.
 • O głównych aktach prawnych polskich i UE
  w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Jakie są obowiązki producenta żywności w tym właściciela, kierownika i pracownika zakładu gastronomicznego, w zakresie higieny żywności.
 • Co to znaczy zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności i jak to zrobić.
 • Jakie są obligatoryjne, a jakie nieobowiązkowe metody i systemy zapewnienia/zarządzania bezpieczeństwem i zapewnienia/zarządzania jakością.
 • Jak opracować dokumentację HACCP
  i jak ją wdrożyć jako system w zakładzie gastronomicznym.
 • Co to jest weryfikacja systemu HACCP
  i jakie są jej metody (w tym audyt HACCP).
Dr Joanna Trafiałek 24
Marketing ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Co jest istotą marketingowej koncepcji zarządzania.
 • Jakie czynniki wpływają na zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych
  i czego od oferty gastronomicznej oczekuje współczesny konsument.
 • Jak dokonać wyboru segmentu docelowego dla swojej oferty.
 • Na czym polegają badania marketingowe i jak je w praktyce realizować.
 • Jak rozpoznać i zaspokoić potrzeby klientów lokalu gastronomicznego stosując w sposób zintegrowany mix instrumentów marketingowych, tj.: produkt, cenę, dystrybucję,
  promocję i personel.
 • Jak pozycjonować i rozwijać ofertę usługową.
 • Jak skutecznie i efektywnie komunikować się
  z klientami.
Dr hab. Iwona Kowalczuk 12
Wyposażenie techniczne i projektowanie zakładów gastronomicznych ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jakie są etapy procesu inwestycyjnego
  w gastronomii i jakie akty prawne należy uwzględnić planując inwestycję.
 • Jakie zasadnicze kwestie należy uwzględnić
  w projekcie placówki gastronomicznej.
 • Jakie wymogi higieniczne dotyczące wyposażenia, wystroju, konstrukcji, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń należy spełnić projektując zakład gastronomiczny.
 • Jakie wymogi (w zależności pod specyfiki zakładu) powinny spełniać: maszyny do mycia naczyń, aparaty grzewcze, urządzenia do obróbki mechanicznej, urządzeni chłodnicze, urządzenia
  i automaty do dystrybucji napojów, meble
  i pomocniczy sprzęt gastronomiczny.
Dr inż. Wiesława Grzesińska 10
Urzędowa kontrola żywności ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • O zadaniach, obowiązkach i uprawnieniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach przeprowadzania urzędowej kontroli, jej zakresie oraz zasadach przeprowadzania w zakładach gastronomicznych.
 • O uprawnieniach i obowiązkach przedsiębiorcy.
 • O postępowaniu PIS w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i/lub podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności.
 • Jakie sankcje karne grożą za nie przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności.
 • Jaka dokumentacja jest wymagana dla zakładów zamierzających rozpocząć działalność gastronomiczną oraz dla zakładów nowo budowanych.
Dr Marianna Gach 4
Wykorzystanie programów komputerowych w gastronomii ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jaki jest cel i zasady wprowadzania programów komputerowych w gastronomii.
 • Czym charakteryzują się różne programy komputerowe wykorzystywane w gastronomii (gastronomiczne, hotelarskie, magazynowe, ekonomiczno-finansowe).
 • Co należy uwzględnić decydując się na wybór programu dla placówki gastronomicznej.
Mgr Paweł Cichocki, grupa Amber 4