Kurs szkoleniowy - program zajęć
„Profesjonalne zarządzanie w gastronomii 2”

Przedmiot Wykładowca Liczba godzin
Zarządzanie operacyjne i strategiczne ?
Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia: zarzadzanie menu (metody tworzenia menu przyjaznego dla Gościa i skuteczność sprzedażowa, tabela bostońska jako narzędzie do analizy i modernizacji menu), zarzadzanie siecią (zasady organizacji i zarządzania firmami gastronomicznymi o strukturach sieciowych), bezpieczeństwo (problematyka nieuczciwości pracowniczej oraz metod przeciwdziałania kradzieży), systemy płacowe (nowoczesne systemy wynagradzania pracowników z uwzględnieniem programów premiowych oraz prowizji), cel jako metoda motywacyjna (metody ustalania celów i ich wykorzystanie w systemach motywacyjnych), techniki wyjątkowej obsługi Gościa (metody osiągania wyjątkowego zadowolenia Gościa w celu zwiększenia sprzedaży i budowania lojalności), marketing - wybrane aspekty (techniki cenowe, promocja sprzedaży w lokalach gastronomicznych z wykorzystaniem sprzedaży sugerowanej).
Mgr Jan Marek Mołoniewicz MBA 20
Nowe trendy w marketingu usług ?
Podczas zajęć pogłębiona zostanie problematyka promocji (innowacyjne formy reklamy – ambient media i guerilla marketing, advergaming, shockvertasing, teaser), promocji sprzedaży – aromamarketing, audiomarketing), marketingu bezpośredniego – mobile merketing, viral marketing), PR (eventy, blogi, ambush merketing), promocji osobistej (buzz). Przedstawione zostaną zasady tworzenia komunikatu marketingowego według koncepcji Marka Joynera. Omówione zostanie zagadnienie lojalności konsumentów i zasady CRS (Consumer Relatioship Management).
Dr hab. Iwona Kowalczuk 8
Kompleksowe zarządzanie jakością ?
Celem przedmiotu jest poszerzenie tematyki zarządzania jakością w gastronomii. W trakcie zajęć omówione będą wymagania normy ISO 22000 pt. System zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. Wskazane zostaną powiązania i różnice pomiędzy obligatoryjnymi wymaganiami prawnymi (GMP, GHP, HACCP) oraz wymaganiami normy ISO 22000. Ponadto zostaną zaprezentowane narzędzia zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Dr inż. Joanna Trafiałek 8
Nowe trendy w projektowaniu i wyposażeniu placówek gastronomicznych?
Podczas zajęć pogłębiona zostanie problematyka dotyczące wyposażenia i organizacji przestrzeni w placówce gastronomicznej. Przedstawione zostaną nowe koncepcje w zakresie rozwiązań projektowych, a także nowinki rynkowe z zakresu wyposarzenia wnętrz.
Dr inż. Wiesława Grzesińska 8
Symulacja planszowa?
Symulacja przybliża zagadnienia z zakresu rachunkowości i finansów w firmie gastronomicznej,
obrazując efekty ekonomiczne róznych kierunków działań startegicznych.
Dr inż. Agnieszka Bobola
Mgr inż. Marzena Czmoch (MBA)
6