Kurs szkoleniowy
„Profesjonalne zarządzanie w gastronomii 2”

       

Kurs szkoleniowy „Profesjonalne Zarządzanie w Gastronomii 2” jest kontynuacją kursu „Profesjonalne Zarządzanie w Gastronomii”, realizowanego już od ponad pięciu lat. Jest to nowa propozycja skierowana do właścicieli lokali gastronomicznych, kadry zarządzającej oraz innych zainteresowanych osób, posiadających podstawową wiedzę na temat zarządzania i marketingu w gastronomii.

W trakcie zajęć przekazana zostanie wiedza na temat najnowszych koncepcji w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym, nowych trendów w marketingu, współczesnych koncepcji w zakresie projektowania i wyposażenia, sposobów kompleksowego zarzadzania jakością w placówkach gastronomicznych. Słuchacze wezmą także udział w grze symulacyjnej, podsumowującej zdobytą w czasie kursu wiedzę i umiejętności.

Zajęcia z profesjonalistami, a także wymiana doświadczeń z innymi słuchaczami kursu będą doskonałą okazją do weryfikacji własnych spostrzeżeń i opinii oraz uzyskania wskazówek prowadzących do zwiększenia rentowności prowadzonej działalności gastronomicznej.

Kurs trwa 3 miesiące (3 zjazdy sobotnio-niedzielne) i obejmuje 50 godzin zajęć.
 

Na zakończenie zajęć słuchacze otrzymają dyplom SGGW ukończenia kursu z zakresu profesjonalnego zarządzania placówką gastronomiczną.