Kurs szkoleniowy
„Profesjonalne zarządzanie w gastronomii 1”

       

Kurs   szkoleniowy  Profesjonalne zarządzanie w gastronomii   to propozycja edukacyjna   przeznaczona   dla   wszystkich,   którzy   rozpoczynają   swoją przygodę  z gastronomią  oraz praktyków, pragnących zwiększyć  efektywność
i zyskowność swojej działalności.
Zajęcia z profesjonalistami, a także wymiana doświadczeń z innymi słuchaczami kursu są   doskonałą   okazją
do   weryfikacji   własnych spostrzeżeń  i opinii oraz uzyskania wskazówek    prowadzących    do  zwiększenia  rentowności  prowadzonej działalności gastronomicznej.

Kurs trwa 5 miesięcy, oferujemy 80 godzin zajęć dydaktycznych
 

Ukończenie kursu potwierdzone zostanie:

  • Dyplomem SGGW ukończenia kursu z zakresu profesjonalnego zarządzania placówką gastronomiczną
  • Dyplomem ukończenia kursu Audytorów Wewnętrznych HACCP
  • Kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy
    na temat zarządzania gastronomią.