Kurs szkoleniowy - program zajęć
„Obsługa klienta w gastronomii” (Profesjonalne zarządzanie relacjami z klientem)

Przedmiot Wykładowca Liczba godzin
Podstawy prawne obsługi konsumenta w gastronomii ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jaki jest aktualny stan aktualny prawny
  w zakresie obsługi konsumenta.
 • Jakie rodzaje sytuacji spornych mogą mieć miejsce w gastronomii i jak zgodnie z zasadami prawa rozwiązywać sytuacjie konfliktowe.
Dr hab. Irena Ozimeka, prof. SGGW 4
Zachowanie konsumentów na rynku usług gastronomicznych ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jakie są podstawowe zasady i prawa rządzące zachowaniem konsumentów.
 • Jakie czynniki warunkują postępowanie rynkowe konsumentów.
 • Jakie są nowe trendy w zachowaniach konsumentów.
 • Na czym polega wybór i charakterystyka segmentu docelowego klientów.
 • Jaki jest profil klienta placówek gastronomicznych.
 • Jakie są potrzeby i preferencje konsumentów na rynku usług gastronomicznych.
Dr hab. Iwona Kowalczuk 6
Zasady obsługi klienta i organizacji przyjęć w placówkach gastronomicznych ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jakie są zasady obsługi gości w gastronomii,
  ze szczególnym uwzględnieniem systemów obsługi oraz zasad obsługi kelnerskiej.
 • Jakie są zasady planowania i układania menu.
 • Jakie zasady muszą być spełnione podczas nakrywania stołów i serwowania potraw.
 • Jakie są zasady organizacji przyjęć okolicznościowych.
Dr inż. Ewa Czarniecka-Skubina 16
Budowanie relacji z klientem indywidualnym i biznesowym
w gastronomii ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Jakie standardy obowiązują podczas obsługi Gościa.
 • W jaki sposób zwiększać obrót poprzez techniki sprzedaży sugerowanej.
 • Jakimi metodami pozyskiwać lojalność Gości.
 • Jak zarządzać relacją z dużymi klientami biznesowymi.
Mgr Jan Marek Mołoniewicz 16
Podstawy komunikacji interpersonalnej ?
W trakcie zajęć dowiesz się:
 • Na czym polega nawiązywanie relacji partnerskich.
 • Co to jest neurolingwistyczne programowanie zachowań i jak wykorzystać zasady NLP
  w praktyce gastronomicznej.
 • Na czym polega komunikacja werbalna
  i niewerbalna i jak praktycznie wykorzystać jej reguły.
 • Jak w praktyce gastronomicznej wykorzystać wybrane metody i techniki negocjacji.
Dr inż. Iwona Kowalczuk 8