Kurs szkoleniowy - organizacja zajęć
„Obsługa klienta w gastronomii” (Profesjonalne zarządzanie relacjami z klientem)

Organizację kolejnego Kursu przewidujemy w październiku 2016r., pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby słuchaczy.