Kurs szkoleniowy
„Obsługa klienta w gastronomii” (Profesjonalne zarządzanie relacjami z klientem)

Kurs szkoleniowy „Obsługa klienta w gastronomii”  to  propozycja skierowana zarówno do pracowników lokali  gastronomicznych  bezpośrednio zajmujących się obsługą gości, jak i managerów nadzorujących ich pracę,
a także wszystkich innych osób, które  chcą zdobyć lub poszerzyć swą wiedzę na ten kluczowy dla funkcjonowania placówek gastronomicznych temat.
Program kursu  został tak opracowany, aby z jednej strony dostarczyć jego uczestnikom informacji teoretycznych na temat  uregulowań prawnych   w zakresie  obsługi konsumenta,  zasad  komunikacji  interpersonalnej, zmian w zachowaniach konsumentów i ich konsekwencji rynkowych,   zaś z drugiej  strony zapoznać słuchaczy z praktycznymi aspektami  obsługi gości, takimi jak   zasady obsługi kelnerskiej  i organizacji przyjęć,  sposoby postępowania w sytuacjach  konfliktowych,
a także  nawiązywanie, kształtowanie i utrzymywania relacji z klientami, ze szczególnym uwzględnieniem klientów biznesowych.

Kurs trwa 3 miesiące, oferujemy 50 godzin zajęć

Ukończenie kursu potwierdzone zostanie:

  • Dyplomem SGGW ukończenia kursu z zakresu obsługi klienta w gastronomii
  • Kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy
    na temat zagadnień związanych z obsługą klienta.